Samenwerking

MGB werkt samen met:

  • Leden van Coöperatie Kleinschalige zorg Zeeland (CKZ)
  • GGZ voorzieningen als Sta op Zorg, Emergis, PsyQ, Leger des Heils, etc.
  • Woningcorporaties L'Escaut, Woongoed, MVGM en Zeilstra Beheer
  • Sociale Dienst (Orionis Walcheren) en UWV
  • Reclassering
  • Gemeenten