Missie en visie

Stichting MGB is een christelijke hulpverleningsorganisatie, die ondersteuning biedt om een zelfstandig geestelijk en maatschappelijk leven te leiden. MGB richt zich op drie pijlers. Maatschappelijk werk, woonbegeleiding en dagbesteding. 

Missie

Samen met ons op weg naar een zelfstandig en maatschappelijk leven.

Visie

Ons vertrouwen in God helpt ons te geloven dat voor elk mens, hoe hopeloos ook, een weg naar herstel mogelijk is op alle levensdomeinen. 

 

Geef niet op, al valt de nacht

Al beukt de storm en niemand die thuis op je wacht

Het vuur gedoofd, je voeten koud als steen

Van alles beroofd

Geen vel over been

Geef niet op, neem mijn hand

Ik heb je lief, zo lief