Identiteit

Het praktisch vertalen van de bijbelse boodschap, is een belangrijke doelstelling van MGB. Daarbij hechten wij aan een respectvolle omgang van bewoners met een andere levens- en geloofsovertuiging. De bewoners onvoorwaardelijk dienstbaar zijn, is een belangrijk uitgangspunt van MGB. Dit impliceert dat cliënten geen christelijke geloofsovertuiging hoeven te hebben, als voorwaarde voor toelating. Wel vragen wij respect voor onze christelijke identiteit. MGB vertegenwoordigt niet een bepaalde kerkelijke richting, maar is interkerkelijk georiënteerd.