Wat vragen we van jou?

  • Je bent bereid en in staat drugs- en alcoholvrij te leven. 
  • Je kan minimaal respect opbrengen voor onze christelijke identiteit, werkwijze en programma.
  • Je bent bereid te werken en/of te studeren of anderszins een zinvol dagprogramma te volgen.
  • Bij psychiatrische problematiek ben je bereid je ook te laten begeleiden/behandelen door een GGZ voorziening en/of ander hulpaanbod, die betrekking heeft op je ziektebeeld.
  • Bij verslavingsproblematiek ben je bereid urinetests te ondergaan.
  • Indien van toepassing; Je houd je woning netjes en zorgt niet voor overlast.

Wanneer jij je in deze voorwaarden kunt vinden, neem dan contact met ons op.