Aanmelden

Als je interesse hebt om door MGB begeleid te worden dan kun je een aanmeldformulier downloaden en sturen naar ons postadres of via info@mgbvlissingen.nl Na ontvangst van een ingevuld aanmeldformulier wordt er een kennismakingsgesprek gepland. In dit eerste gesprek zullen vraag en aanbod worden besproken en afgewogen of MGB de juiste hulp kan bieden. 

 

Hierna kan er gekozen worden om een intakegesprek te plannen waarbij er in ongeveer een uur meer informatie wordt gevraagd en gegeven over jouw aanmeldvraag en belangrijke zaken waarmee je binnen de hulpverlening van MGB te maken kunt krijgen. 

 
Wanneer je hulp zou willen ontvangen van MGB en/of een andere organisatie dien je een indicatie aan te vragen. Stuur z.s.m. een e-mail naar wmojeugd@vlissingen.nl, vermeld je naam, BSN, telefoonnummer, hulpvraag en je voorkeur voor organisatie. Zij nemen dan contact met je op.