Aanmelden

Als je interesse hebt om door MGB begeleid te worden, dan kun je een email sturen naar info@mgbvlissingen.nl. Indien je het prettig vind eerst met ons kennis te maken, plannen we een eerste gesprek in ons kantoor in de Badhuisstraat. 

Om je aan te melden kan je dit intakeformulier downloaden om  in te vullen en terug te sturen. Aan de hand van het intakeformulier en het eerste gesprek wordt er overlegd binnen MGB of en wanneer je bij MGB terecht kunt. Hierna volgt een tweede gesprek waarin uitgelegd wordt welke hulp je kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Hieruit volgend wordt er met jou een ondersteuningsplan geschreven.