ANBI

 

Het bestuur van Stichting MGB bestaat uit:

Voorzitter S.S.J. van der Mull
Penningmeester J. Minnaard
Secretaris C.L. Verkerke  
Algemeen bestuurslid   J. Schrier

De dagelijkse leiding van MGB Hulpverlening is in handen van S.S.J. van der Mull 

RSIN: 803290354.

KvK: 41114938

Bestuursleden ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding voor hun diensten. Het personeel ontvangt salaris conform de CAO Sociaal Werk. Salariëring en jaarrekening wordt door een accountant verzorgd.

Beleidsplannen

Beleidsplan 2022-2023

Beleidsplan 2020-2021

Beleidsplan 2018-2019

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Standaard formulieren publicatieplicht

Standaard formulier publicatieplicht 2022

Standaard formulier publicatieplicht 2021

Standaard formulier publicatieplicht 2020